طراحی و پشتیبانی سایت طراحی و پشتیبانی سایت


دی ۲۰, ۱۳۹۶
مفاهیم اولیه پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت مفاهیم اولیه

مفهوم Landing Page در تبلیغات آنلاین , مفهوم CTR در تبلیغات اینترنتی , مفهوم CPC در تبلیغات اینترنتی , مفهوم CPA در تبلیغات اینترنتی , مفهوم زمان ماندگاری یک بازدیدکننده در تبلیغات اینترنتی , مفهوم CPM در تبلیغات اینترنتی , مفهوم تعداد صفحات بازدید شده