پرداخت کاربری

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری شروع را انتخاب کردید

در این سطح میتوانید مقالات تخصصی سایت را مطالعه نمایید – مشاوره رایگان دریافت نمایید – سایتتان را به رایگان بررسی نمایید
همچنین یک ساعت خدمات زیر را برای سایتتان دریافت نمایید
تولید محتوای اختصاصی با رعایت سئو 4 نوشته
تصاویر متناسب با محتوا 4 عکس
بک آپ کامل در سروری دیگر یکبار
گزارش از کارهای انجام شده یکبار
بروزرسانی سیستم سایت یکبار

قیمت برای عضویت 50,000.00€ به ازای ماه


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید